กาแฟ เป็นเครื่องที่คนชื่นชอบที่จะดื่มกันอย่างมากมาย 

ซึ่งเม็ดนั้นได้มาจากต้นกาแฟ หรือที่เรียกกันว่า เม็ […]